Lösemi Testleri: Lösemi miyim Testi – Lösemi Belirtileri, Wbc yüksekliği, Rdw yüksekliği, Rdw nedir
Ana Sayfa / Kan Testi / Lösemi Testleri: Lösemi miyim Testi

Lösemi Testleri: Lösemi miyim Testi

Doktorlar kan kanserini (lösemi, lenfoma, miyelom, miyelodisplastik sendromlar veya miyeloproliferatif hastalık) tespit etmeye (teşhis) yardımcı olmak için birkaç farklı laboratuar ve görüntüleme testi kullanır. Teşhisini doğrulamak için ek testlere girmeniz gerekebilir.

Tanı konulmadan önce, doktorunuz sizi tedavi etmek için yol gösterecek bazı testlere ihtiyaç duyacaktır. Sizin genetik, hücresel veya moleküler özellikleriniz spesifik tedavi için belirleyici olacaktır.

Doktorunuz, bu test sonuçlarını fizik muayene ve ayrıntılı tıbbi geçmişinizle birlikte aşağıdaki konularda değerlendirir:

 • Kan kanseri tanısı, özel alt tipi ve evresi onaylanır
 • Ek testlerin gerekip gerekmediğine karar verir
 • Riskinizi ve beklenen sonucunuzu belirleyin (prognoz)
 • Rehberli tedavi kararları
 • Tedaviye henüz ihtiyaç duyulmuyorsa durumunuzu izler (“izle ve bekle”)
 • Terapi sırasında ve sonrasında tedaviye verdiğiniz cevabı ölçer
 • Tedavi sırasında ve sonrasında sağlığınızı takip eder

Kan kanserlerini teşhis etmek ve izlemek için en sık kullanılan testler aşağıdakileri içerir:

 • Kan testleri
 • Kemik iliği testleri
 • Görüntüleme testleri
 • Lenf nodu biyopsisi
 • Belkemiği Sıvı Testi
 • İdrar testleri

Doktorunuz, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, diyabet veya vücudunuzun enfeksiyonla mücadele kabiliyetini etkileyebilecek diğer hastalıklar (komorbiditeler) gibi birden fazla tıbbi durumunuz varsa ek testler isteyebilir.

Kanser Kan Testi

Kan Testleri

Bir iğne bir damara sokulur (genellikle kolunuzun katında bulunur) ve kan geri çekilir. Hafif bir acı hissedebilirsiniz. Numuneniz bir test tüpüne yerleştirilir ve analiz için bir laboratuara gönderilir.

Sadece az miktarda kan gerekiyorsa, doktorunuz parmağınızı sokarak kan alabilir. Kan örneğiniz, analiz için bir mikroskopta veya test tüpünde incelenmek üzere cam bir laboratuar slaydına yerleştirilir.

Tam kan sayımı

Tam bir kan sayımı (CBC) sağlığınızın genel bir resmini veren yaygın bir testtir. Bir CBC, kanınızdaki kırmızı hücreler, beyaz hücreler (nötrofiller, eozinofiller, bazofiller, monositler ve limfositler) ve trombositler ile hemoglobin ve hematokrit seviyelerini ölçer. Birçok sağlık durumu kan sayımlarında artışa veya azalmaya neden olur. Doktorunuz, durumunuzu izlemek veya tedaviye yanıtınızı izlemek için düzenli olarak bir CBC sipariş edebilir.

Kemik İliği

Kemik İliği Testleri

Doktorunuz, kemik iliğinizdeki sıvı ve dokuyu incelemek için bir kemik iliği testi uygular. Testler, kanser veya başka bir hastalığın kan hücrelerini veya kemik iliğini etkileyip etkilemediğini ve hastalığın boyutunu belirlemeye yardımcı olur. Kan hücrelerinde yapılan bazı değişiklikler, kan örneklerinde görülmeden önce kemik iliği örneklerinde saptanabilir.

 

Kemik iliği testi genellikle iki basamak içerir: bir kemik iliği aspirasyonu ve bir kemik iliği biyopsisi. Bir sıvı kemik iliği örneğini çıkarmak için bir kemik iliği aspirasyonu kullanılır. Kemik iliği biyopsisi, kemik iliği ile doldurulmuş az miktarda kemiğin çıkarılması için kullanılır. Her iki test de genellikle aynı anda hastanede gerçekleştirilir.

Kemik İliği Testi Nasıl Yapılır?

Kemik iliği ve kemik örnekleri genellikle kalça kemiğinden alınır. İlk önce, doktor bölgeyi uyuşturur (lokal anestezi). Hafif bir sakinleştirici veya uyanık kalmış olabilirsiniz.

Doktor, küçük miktarda kemik iliği hücrelerinden (aspirasyon) çıkarmak için içi boş bir iğne ve kemik iliği ile doldurulmuş küçük bir kemik parçası (biyopsi) kullanır. Her iki test de aynı anda yapılırsa, doktor her test için farklı bir iğne kullanabilir veya aynı iğneyi çıkarabilir ve yeniden yerleştirebilir. Bazı hastalar işlemden birkaç gün sonra hafif kemik ağrısı yaşarlar.

Numuneler, herhangi bir kromozom değişikliğini (sitogenetik analiz) ve hücrelerdeki diğer değişiklikleri saptamak için bir mikroskop altında incelenir. Hâlihazırda kanser tedavisi gören hastalar için periyodik kemik iliği testleri, kemik iliği fonksiyonunun normale dönmeye başlamış olup olmadığını ortaya çıkarabilir. Bu genellikle beyaz hücre diferansiyeliyle (“CBC artı diferansiyel” veya “diferansiyel” olarak da bilinir) kombinasyon halinde yapılır.

Akciğer Kanseri Röntgen

Görüntüleme Testleri

Görüntüleme veya radyoloji testleri gövde boyunca göğüs, karın, baş, boyun ve vücudun diğer kısımlarının resimlerini oluşturan farklı enerji biçimlerini (x-ışınları, ses dalgaları, radyoaktif parçacıklar veya manyetik alanlar) kullanarak yapılır.

Görüntüleme testleri genellikle hastalığın belirtilerini tespit etmek veya kanser (tümörlerin veya hücrelerin yığınlarının) lenf bezleri, göğüs veya akciğerler gibi alanlara yayılıp yayılmadığını kontrol etmek için kullanılır. Doktorunuz, “kontrastlı” bir görüntüleme testi düzenleyebilir, bu da vücuttaki bazı organları ve dokuları daha kolay görmenizi sağlar. Bu testinizden önce teknisyen damarlarınızdan birine kontrast bir boya enjekte eder veya size boya içeren bir sıvı içmenizi ister.

Görüntüleme Çeşitleri:

 • Göğüs röntgenleri
 • Ultrason
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT) Taramaları
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme
 • Pozitron Emisyon Tomografisi ile Florodeoksiglikoz

 

Lenf Nodu Biyopsisi

Bir lenf nodu biyopsisi, lenf bezlerinde kanser hücrelerini tespit eder ve bir lenfoma teşhisini teyit eder. Ameliyat, patolojiste veya hematopatologa daha fazla doku izlemesi için lenf nodunun tamamını veya bir kısmını (veya bazen başka bir tümör bölgesini) elde etmek için kullanılır. Doku muayenesinde kanserli tümörler, kanserli olmayan kitleler veya enfeksiyon tespit edilebilir. Tedavi çeşitli kan kanseri tipleri için farklı olduğundan, kesin bir teşhis gereklidir. Doğru tanı koymak için bir patolog veya hematopatologdan gelen ikinci bir görüş gerekebilir.

Lenf Nodu Biyopsisi Nasıl Yapılır?

Test genellikle bir hastanedeki ameliyat odasında veya poliklinikte cerrahi bir tesiste yapılır. İlk olarak, muayene masasında yatarken, doktor biyopsiye tabi tutulur (lokal anestezi). Biyopsi alanı üzerindeki cilt temizlenir ve lokal anestetik enjekte edilir. Size hafif bir sakinleştirici verilebilir. Bazen, hastalara lokal anestezi yerine genel anestezi verilir.

Cerrah büyümüş lenf düğümünün bir kısmını veya tamamını çıkarmak için küçük bir kesi yapar. Doku numunesi çıkarıldıktan sonra, açıklığı dikişlerle kapatır. Genellikle az ya da hiç yara izi yoktur.

Belkemiği Sıvı Testi

Omurilik musluğu olarak da bilinen Belkemiği Sıvı Testi, hastalığı, enfeksiyonu veya yaralanmayı tespit etmek için beyin ve omuriliği çevreleyen beyin-omurilik sıvısını (CSF) toplamak için kullanılır. Belkemiği Sıvı Testi, doktorlara, numunede kan kanseri hücrelerinin var olup olmadığını söyleyebilir. Buna ek olarak, beynin ve omuriliğin çevresindeki sıvıdaki basınç diğer önemli bilgileri sağlamak için ölçülebilir.

Belkemiği Sıvı Testi Nasıl Yapılır?

Genellikle, dizleriniz göğsünüze doğru çekilir. Bu konumda kalmak önemlidir. Doktor dikkatli bir şekilde iki omurga arasına bir iğne ekleyerek bel desteğine sokar. Sırt üstü bel ağrısı lokal anestezi ile uyuşturulmuştur, ancak biraz baskı hissedebilirsiniz. Bazen doktorlar iğnenin doğru pozisyona yönlendirilmesine yardımcı olmak için özel bir röntgen tekniği olan floroskopi kullanırlar. İğne düzgün yerleştirildiğinde, omurilik sıvısı basıncı ölçülür ve sıvı toplanır. Sıvının numunesini almak genellikle birkaç dakika alır. İğneyi çıkardıktan sonra, doktor bölgeye bir bandaj yerleştirir ve sıvıyı analiz için bir laboratuara gönderir. Çoğu spinal musluklar sorunsuz yapılır. Nadir durumlarda, hastalar baş ağrısı, enfeksiyon veya kanama bildirir.

 

İdrar Testi

idrar testi, idrardaki protein, kan hücreleri ve kimyasalların seviyelerini ölçer. Bu test, vücudunuzun nasıl işlediği hakkında bilgi sağlayabilir ve böbrek ve mesane enfeksiyonlarını ve diğer hastalıkları teşhis etmeye yardımcı olmak için sıklıkla kullanılır. İdrarda kanda bulunan birçok madde bulunabilir, çünkü böbrekleriniz kanınıza filtre uygulayarak idrar oluşturur.

İdrarda yüksek düzeyde kalsiyum, zayıflığa, iştahsızlık, mide bulantısı, konfüzyon, letarji ve diğer semptomlara katkıda bulunabilecek anlamına gelebilir. İdrarda anormal proteinler, bir bozukluk veya hastalığın varlığına işaret edebilir.

İdrar Testi Nasıl Yapılır?

Steril bir kutuya işlendikten sonra numune, kimyasal olarak işlenmiş kağıt kullanılarak doktor ofisinde test edilir veya analiz için bir laboratuara gönderilir.

 

Kaynak:

https://www.lls.org/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir