Hemoglobin Normal Değerleri Ve Hemoglobin Düşüklüğü – Lösemi Belirtileri, Wbc yüksekliği, Rdw yüksekliği, Rdw nedir
Ana Sayfa / Kan Kanseri / Hemoglobin Normal Değerleri Ve Hemoglobin Düşüklüğü

Hemoglobin Normal Değerleri Ve Hemoglobin Düşüklüğü

Hemoglobin nedir?

Hemoglobin, akciğerlerden vücudun dokularına oksijen taşıyan ve karbon dioksiti dokulardan akciğerlere geri gönderen kırmızı kan hücrelerindeki protein molekülüdür.

Hemoglobin, birbirine bağlı dört protein molekülünden (globulin zincirleri) oluşur. Normal yetişkin hemoglobin (kısaltılan Hgb veya Hb) molekülü iki alfa-globulin zinciri ve iki beta-globulin zinciri içerir. Fetüslerde ve bebeklerde beta zincirleri yaygın değildir ve hemoglobin molekülü iki alfa zincir ve iki gama zincirinden oluşur. Bebek büyüdükçe gama zincirleri kademeli olarak beta zincirlerle yer değiştirerek yetişkin hemoglobin yapısını oluşturur.

Her globulin zinciri, heme adı verilen önemli bir demir içeren porfirin bileşiğini içerir. Heme bileşiğine gömülü olan, kanımızda oksijen ve karbon dioksit taşınmasında hayati önem taşıyan bir demir atomudur. Hemoglobin içerisindeki demir, aynı zamanda kan kırmızı renginden sorumludur.

Hemoglobin ayrıca kırmızı kan hücrelerinin şeklinin korunmasında önemli bir rol oynar. Kırmızı kan hücrelerinin doğal şekli, yuvarlak ve ortası basuktır. Bu nedenle, anormal hemoglobin yapısı, alyuvarların şeklini bozabilir ve işlevlerini ve kan damarları boyunca akışını engelleyebilir.

Beyaz Kan Hücreleri

Normal hemoglobin değerleri nedir?

Hemoglobin seviyesi, tam kanın desilitre (dL) cinsinden gram (gm) cinsinden hemoglobin miktarı olarak ifade edilir; bu, bir desilitre 100 mililitredir.

Hemoglobin için normal aralıklar yaşa ve ergenlik döneminden başlayarak kişinin cinsiyetine bağlıdır. Normal aralıklar şunlardır:

 • Yenidoğanlar: 17 ila 22 gm / dL
 • Bir (1) haftalık yaş: 15 ila 20 gm / dL
 • Bir (1) aylık: 11 ila 15 gm / dL
 • Çocuklar: 11 ila 13 gm / dL
 • Yetişkin erkekler: 14 ila 18 gm / dL
 • Yetişkin kadınlar: 12 ila 16 gm / dL
 • Orta yaştan sonra erkekler: 12.4 ila 14.9 gm / dL
 • Orta yaştan sonra kadınlar: 11.7 ila 13.8 gm / dL

Bu değerlerin tümü laboratuarlar arasında biraz değişebilir. Bazı laboratuvarlar yetişkin ve “orta yaşdan sonra” hemoglobin değerlerini ayırt etmemektedir. Ölü doğumların (yüksek hemoglobin – normal aralığın üstünde) ve prematüre doğum veya düşük doğum ağırlıklı bebeklerin (düşük hemoglobin – normal aralığın altında) riskini artırmaktan kaçınmak için gebe kadınların hem yüksek hem de düşük hemoglobin düzeylerini önlemeleri önerilir.

Düşük hemoglobin

Hemoglobin konsantrasyonu (Hb), fonksiyonel olarak periferik dokulara yeterli oksijen sağlamak için yetersiz kırmızı kan hücresi (RBC) kütlesi olarak tanımlanan anemi varlığını belirlemek için klinik olarak kullanılır. Hb veya hematokrit (Hct) 2 standart sapmanın (-2SD) alt sınırından veya normal popülasyon için% 95 güven aralığı altındaysa anemi mevcut kabul edilir. Bu anemi tanımı, normal bireylerin% 2.5’inde anemik olarak sınıflandırılmasına neden olur. RBC kütlesi azalırsa ve plazma hacmi artışı ile ilişkili ise göreceli olarak anemi mutlaktır.

Mutlak anemi iki ana kategoriye ayrılabilir: RBC üretiminde azalma ve RBC yıkımı ya da kemik iliğinin bu kayıpları değiştirme kapasitesinden fazla olan kaybı. Birinci kategorinin nedenleri, beslenme yetersizlikleri (demir, folat, vitamin B12, vitamin B6), kronik hastalık anemi, böbrek, karaciğer veya endokrin hastalık, kemik iliği infiltrasyonu (miyelophsisik anemi), aplastik anemi, saf kırmızı hücre aplazisi ve Sideroblastik anemi. İkinci kategorinin nedenleri arasında kan kaybı (kanama), çeşitli etiyolojilerin hemoliz (hem intrinsik hem de ekstrinsik) ve hemoglobin bozuklukları (hemoglobinopati ve talasemi) bulunur.

Öte yandan relatif anemi aşırı hidrasyon (hacim aşırı yükü), gebelik, makroglobülinemi ve post-flight astronotlarında görülebilir.

Düşük hemoglobin düzeyi ne anlama gelir?

Düşük bir hemoglobin seviyesine anemi veya düşük kırmızı kan sayımı denir. Normalden daha düşük sayıda kırmızı kan hücresi anemi olarak adlandırılır ve bu sayı hemoglobin seviyelerini gösterir. Anemi için birçok sebep (nedeni) vardır.

Aneminin daha yaygın nedenlerinden bazıları şunlardır:

 • Kan kaybı (travmatik yaralanma, cerrahi, kanama, kolon kanseri veya mide ülseri)
 • Beslenme yetersizliği (demir, vitamin B12, folat),
 • Kemik iliği problemleri (Kemik iliğinin kansere göre değiştirilmesi)
 • Kırmızı kan hücresi sentezi tarafından kemoterapi ilaçlarıyla bastırma,
 • Böbrek yetmezliği ve
 • Anormal hemoglobin yapısı (orak hücre anemi veya talasemi).

 

Referans aralığı

Yetişkinlerde hemoglobin konsantrasyonu için referans aralıkları şu şekildedir:

 • Erkekler: 14.0-17.5 (ortalama 15.7) g / dL
 • Kadınlar: 12.3-15.3 (ortalama 13.8) g / dL

Çocuklarda hemoglobin konsantrasyonu için referans aralıklar aşağıdaki gibidir:

 • Doğum: ortalama 16.5 g / dL (-2SD: 13.5 g / dL)
 • 1-3 gün: ortalama 18.5 g / dL (-2SD: 14.5 g / dL)
 • 1 hafta: ortalama 17.5 g / dL (-2SD: 13.5 g / dL)
 • 2 hafta: ortalama 16.5 g / dL (-2SD: 12.5 g / dL)
 • 1 ay: ortalama 14.0 g / dL (-2SD: 10.0 g / dL)
 • 2 ay: ortalama 11.5 g / dL (-2SD: 9.0 g / dL)
 • 3-6 ay: ortalama 11.5 g / dL (-2SD: 9.5 g / dL)
 • 0.5-2 yıl: ortalama 12.0 g / dL (-2SD: 11.0 g / dL)
 • 2-6 yaş: ortalama 12.5 g / dL (-2SD: 11.5 g / dL)
 • 6-12 yaş: ortalama 13.5 g / dL (-2SD: 11.5 g / dL)
 • 12-18 yaş kadın: ortalama 14.0 g / dL (-2SD: 12.0 g / dL)
 • 12-18 yaş erkek: ortalama 14.5 g / dL (-2SD: 13.0 g / dL)

Referans aralıkları, laboratuara, aletlere ve yöntemlere göre değişiklik gösterebilir.

Yorumlar

 1. Alkol hemoglobin düşüklüğğ yaparmı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir